Navigácia

Centrum voľného času

 

 

Založené: 1.9.2008

Počet žiakov (30.6.2018): 297

Počet záujmových útvarov: 25

Počet vedúcich: 21

Vedúca CVČ: Mgr. Zuzana Blašková

email: cvc"zavinac"zsstanicnake.sk

Telefón: 055 / 62 56 896


 

Od 1.9.2008 je na našej škole zriadené Centrum voľného času, ktoré ponúka možnosť žiakom rozvíjať ich schopnosti, vedomostnú úroveň, ale aj zdravý rast a vývin v prírodovedných, športových a iných záujmových útvaroch. Náležitú pozornosť venujeme aj športovému vyžitiu sa žiakov. Šport mal a vždy má na našej škole zelenú. Žiaci sa zapájajú do kolektívnych, ale aj individuálnych športov. V tejto oblasti využívame skúsenosti odborníkov- trénerov najmä futbalu, florbalu, gymnastiky a tenisu. V školskom roku 2011/12 sme otvorili multifunkčné ihrisko, ktoré naši žiaci využívajú na hodinách telesnej výchovy či na športových krúžkoch.
 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Staničná 13 Košice
    Staničná 13
  • +421 55 6253720

Fotogaléria