• Dokumenty

    •  

      

      

     Založené: 1.9.2008

     Počet žiakov (15.9.2022):

     Počet záujmových útvarov:

     Počet vedúcich:

     Vedúca CVČ: Mgr. Zuzana Blašková

     email: cvc"zavinac"zsstanicnake.sk

     Telefón: 055 / 62 56 896


     Údaje k platbe:

     Platba individuálna cez banku:

     IBAN: SK97 5600 0000 0005 0301 9002

     VS: 999 alebo pridelený VS cez edupage

     Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko Trieda

     Prosíme o dodržanie VS a SP kvôli správnemu priradeniu platby.

     Platba cez Edupage:

     V časti Platby máte nastavený variabilný symbol, je možné platiť aj cez službu Viamo

      


      

     Od 1.9.2008 je na našej škole zriadené Centrum voľného času, ktoré ponúka možnosť žiakom rozvíjať ich schopnosti, vedomostnú úroveň, ale aj zdravý rast a vývin v prírodovedných, športových a iných záujmových útvaroch. Náležitú pozornosť venujeme aj športovému vyžitiu sa žiakov. Šport mal a vždy má na našej škole zelenú. Žiaci sa zapájajú do kolektívnych, ale aj individuálnych športov. V tejto oblasti využívame skúsenosti odborníkov- trénerov najmä futbalu, florbalu, gymnastiky a tenisu. V školskom roku 2011/12 sme otvorili multifunkčné ihrisko, ktoré naši žiaci využívajú na hodinách telesnej výchovy či na športových krúžkoch.
      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Staničná 13 Košice
   • zsstanicnake@zsstanicnake.sk
   • zuzana.blaskova@zsstanicnake.sk
   • +421 55 6253720
   • Staničná 13 Slovakia
   • V prípade nefunkčného hesla pri prihlasovaní do IŽK prosíme kontaktujte triedneho učiteľa.