Navigácia

Centrum voľného času

 

PONUKA záujmových útvarov na školský rok 2018 / 2019

(aktualizované 31.8.2018)

Ponuka ZÚ sa do 4.9.2018 môže ešte meniť.

Futbal1

 • 1. - 3.ročník
 • streda 16:00 - 18:00

 

Futbal2

 • 4. - 6.ročník
 • štvrtok 16:00 - 18:00

 

Gymnastika

 • základy gymnastiky pre šikovné dievčatká
 • 2. - 5.ročník
 • streda 14:00 - 16:00

 

Basketbal - športová prípravka

 • základy pohybovej prípravy pre aktívne trávenie voľného času (základy behu, dynamika, ohybnosť, obratnosť, vytrvalosť), základy športového odvetvia basketbal
 • 2. - 5.ročník
 • pondelok 16:00 - 17:00, piatok 16:00 - 17:00

 

Florbal

 • 1. - 5.ročník
 • utorok, 16:00 - 18:00

 

Zázračná myška

 • Zmysluplné využitie voľného času ponúka našim školákom počítačový záujmový útvar, na ktorom sa okrem výučby nájde čas aj na vhodné hry. Záujmový útvar je určený pre žiakov 1. a 2.ročníka. Hlavnou náplňou  bude zábavnou formou spoznať – naučiť sa používať počítač, vedieť využívať výučbové programy, pracovať vo Worde, Exceli, vedieť používať klávesnicu pri písaní, kresliť, kopírovať obrázky, pracovať s internetom
 • 1.ročník
 • pondelok 14:00 – 16:00​

 

Výtvarníček1

 • 1. - 2.ročník
 • streda 14:00 - 16:00
 • v prípade menšieho záujmu sa budú Výtvarníček 1 a 2 spájať podľa počtu prihlásených detí

 

Výtvarníček2

 • 3. - 4.ročník
 • štvrtok 14:00 - 16:00
 • v prípade menšieho záujmu sa budú Výtvarníček 1 a 2 spájať podľa počtu prihlásených detí

 

ŠACH - Sach2016.pdf

 • teória, základy hry a praktická hra
 • 2. - 5.ročník, 1.ročník po dohode
 • štvrtok 14:00 - 16:00
 

Matesko

 • 5. ročník
 • príprava žiakov na matematické súťaže,
 • práca so žiakmi nadanými pre matematiku - rozvíjanie ich nadania,
 • rozvíjanie záujmu žiakov o matematiku prostredníctvom hlavolamov, logických úloh a matematických hier,
 • prehĺbenie matematických vedomostí žiakov,
 • zvýšenie logického myslenia a predstavivosti žiakov.

 

Pomocníček

 • 7. ročník
 • príprava žiakov na matematické súťaže
 • rozvíjanie záujmu žiakov o matematiku prostredníctvom hlavolamov, logických úloh a matematických hier,
 • prehĺbenie matematických vedomostí žiakov,
 • zvýšenie logického myslenia a predstavivosti žiakov.

 

Strojopis

 • 5. - 9.ročník
 • rýchlopis na klávesnici

 

Svet v obrazoch

 • 5. - 9.ročník
 • rozvíjať u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Pochopiť význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomiť si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť.

 

Potulky históriou

 • 2. - 7.ročník

Vyrážame spoločne za poznávaním histórie po múzeách, kaštieľoch, hradoch alebo pamätných miestach v našom regióne a širšom okolí. V minulých šk.rokoch sme poznávali históriu našich predkov od Nižnej Myšle až po Liptovský Mikuláš.

Stretávame sa podľa dohody 1x mesačne a keďže stále viac uprednostňujete sobotu v kruhu rodinnej pohody, zaraďujeme novinku, teda „túlanie „ sa po múzeách v dohodnuté dni, ako vám to bude vyhovovať podľa vašich aktivít tak, aby ste sa mohli zúčastňovať čo najviac.  Na dlhšie a vzdialenejšie potulky naďalej uprednostníme vopred dohodnutú sobotu.

Potulky za  poznávaním veľa cestujú...Cestujeme zväčša vlakom, a tak potrebuješ mať preukážku na cestovanie zadarmo, potom Ti už len pred cestou kúpim za 1 Euro miestenku.

Pre získanie preukazu pre dieťa do 15 rokov je potrebné predložiť priamo pri okienku na predajnom mieste lístkov na želez.stanici cestovný pas alebo rodný list dieťaťa a aspoň jeden preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu (rodiča). Okrem toho je potrebné dodať aj fotografiu na preukaz.

Naše potulky Ti vždy oznámim vopred 2-3 dni pred termínom konania. Vyrážame 1x mesačne- termín prispôsobujeme počasiu, alebo podujatiu, ktoré chceme navštíviť.

 

Debatný krúžok

Ak potrebuješ získať zručnosť v rečnení, zdokonaliť sa v argumentovaní, zbaviť sa trémy pri vyjadrovaní svojho názoru alebo len pri odpovedi pred tabuľou, TAK NEVÁHAJ!!!

Už vyše piatich rokov patríme do Slovenskej debatnej asociácie, v rámci ktorej každoročne súťažíme v Regionálnej lige s našimi družstvami žiakov 5. – 9.ročníka. Z našej školy už vyšli vynikajúci debatéri, ktorí sa vďaka debatám pokračujúc na strednej škole dostali na podujatia SDA v krajinách EÚ a vyskúšali si debaty aj v Bruseli.

Slovenská debatná asociácia je jediná organizácia podporujúca akademickú debatu na Slovensku s viac než 750 členmi na 39 školách.

Aby si vedel správne a úspešne debatiť a vďaka debatám dosiahol úspech v štúdiu a neskôr aj pri voľbe povolania, pozývame ťa do Debatného krúžku STAN.

Krúžok STAN:

 • Pre žiakov 5.-9.ročníka
 • Každý druhý týždeň 2 hodiny + tréningy debát pred jednotlivými kolami súťaží
 • ( celkovo počas roka 3 regionálne kolá v rámci východného Slovenska + celoslovenské kolo pre najúspešnejšíchv rámci šk.roka)

 • Debatný tím tvoria dvaja súťažiaci v 2 kategóriách
 • (I.kategória – žiaci 5.-7.roč.; II.kat. – 8.-9.roč.)
 • štvrtok

 

Veda nás baví

 • chémia a biológia v kocke
 • 6.ročník

 

Stantur

 • 5. - 9.ročník
 • prechádzky a turistika prírodou v okolí Košíc

 

Dramatický krúžok

 • 5. - 9.ročník
 • nácvik divadelného predstavenia, nácvik reči, pohybovej kultúry na javisku

 

Hravá fyzika

 • učíme sa pokusmi
 • 7.ročník

 

Mates 9

 • Matematika a Slovenský jazyk pre deviatakov
 • 9.ročník

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Staničná 13 Košice
  Staničná 13
 • +421 55 6253720

Fotogaléria