Navigácia

Jazyková škola

Kurzy

Základný kurz má 2 úrovne:                    


A1- Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.


A2- Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

 

ZÁPIS do jazykových kurzov 2018/2019prebiehal  od 04.09.2018 do 14. 9. 2018.

Do kurzov je možné prihlásiť sa aj po ukončení zápisu.

Vyučovanie začína 24.09.2018.

 

Anglický jazyk
 Kurz 1)
Základný kurz anglického jazyka pre deti, úroveň A1, A2

Jazykový kurz zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme svet v jeho reálnej podobe a budeme schopní ho sebavedomo opísať v cudzom jazyku.

Kurzy sú určené pre žiakov 4.- 7. / 8. ročníka

4.ročník a 5.ročník

Termín :   Streda 14:40 – 16:10

Vyučujúci: lektor, sschofield@sidasschool.com

 

Kurz 2)

6.- 7. ročník: 

Termín : Streda 14:15 – 15:15

Vyučujúci: Paul Nyitrai

 

Kurz 3)

Essential Grammar in Use – gramatika a praktické cvičenia pre začiatočníkov 

Prípravný kurz pre škúšku KET - Key English Test (dvojročný prípravný kurz pre žiakov 6./7.ročníka)

-viď nižšie (Prípravné kurzy ...)

Používaná učebnica: Complete Key for schools

7-8 roč.

Termín: Pondelok 14:15-15:15

Vyučujúci : Paul Nyitrai

Kurz 4)

Základný kurz

A1,A2 pre deti 1 :

4.ročník   Dramatizácia v anglickom jazyku

Termín: Štvrtok   14:00 - 14:45

              Piatok     8:00 - 8:45

Dramaťák -: Mgr.Eva Sláviková

Kurz 5)

 Žiaci     7.-9.ročníka   KONVERZÁCIA

Tento krúžok je určený pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka a slúži na prehlbovanie komunikačných schopností v anglickom jazyku a rozširovanie sociálnych zručností vo viacerých oblastiach života. Krúžok sa zameriava nielen na prekonávanie jazykových bariér, ktoré sú zvyčajne spojené s konverzáciou v cudzom jazyku, ale aj na zvyšovanie plynulosti, rozvíjanie improvizácie a obohacovanie slovnej zásoby spojenej s každodennou komunikáciou v cieľovom jazyku.

Vyučujúci: Mgr.Dominika Schvarcingerová

Termín: utorok  14.00 - 15.30  (90 min.)

Učebnica: Angličtina pre jazykové školy a kurzy 2 Autori: Eva Tandlichová:Ľubica Rovanová:Zuzana Straková:Lynda Steyne

                Vydalo: OTTOVO NAKLADATELSTVÍ,s.r.o. Praha 3 2009  

Kurz 6) 

Rozprávková angličtina – jazykový kurz pre žiakov 1. stupňa

Určený je všetkým, ktorí majú radi angličtinu a chcú si ju rozvíjať prostredníctvom aktivít a hier. Cieľom kurzu je priblížiť žiakom anglický jazyk zábavnou a hlavne prirodzenou formou. Proces osvojovania si jazyka bude prebiehať prostredníctvom príbehov, hier, piesní a rýmovačiek, čo okrem aspektu učenia vnáša do výučby prvok zábavy. Výučba pomocou príbehov rozvíja u detí ich komunikatívne zručnosti, dôraz je kladený na aktívnu komunikáciu v anglickom jazyku.

Používaná učebnica: Treetops 1 - 3.

 

Kurz 7)Rozprávková angličtina pre 1.ročník

Termín B:

Utorok 13:15 – 14:00

Štvrtok 13:15 - 14:00

Vyučujúci: Mgr. Martina Šuľová

Kurz 8) Rozprávková angličtina pre 1.ročník

TERMÍN A:

Utorok 14:00 - 14:45

Štvrtok  13:15 - 14:00

Vyučujúci: Mgr. Lucia Vargová

Kurz 9) 

Rozprávková angličtina pre 2.ročník

Termín A:

Pondelok -  14:00 - 14:45

Piatok         14:00 - 14:45

Vyučujúci: PaedDr. Mária Feckaninová

Kurz 10) Rozprávková angličtina pre 2.ročník

TERMÍN B: 

Pondelok 14:00 - 14:45

Piatok       14:00 - 14:45

Vyučujúci: Mgr. Eva Sláviková

Kurz 11)

Rozprávková angličtina pre 3.ročník

Termín 1:

Utorok 13:15 – 14:00

Piatok 13:15 – 14:00

Vyučujúci: Mark Britten 

Kurz 12)

Rozprávková angličtina pre 3.ročník

Termín :

Pondelok 13:45 – 14:30

Streda      13:45 - 14:30

Vyučujúci: Mgr. Andrea Begeniová

 

Prípravné kurzy na Cambridgské certifikáty pre deti

Cambridgské skúšky Young Learners English Tests (YLE) sú učené pre deti vo veku 7 – 12 rokov (2.- 6.ročník), Key English Test (KET) a PET (Preliminary English Test) pre žiakov starších ako 13 rokov. Skúšky sú motiváciou detí k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka. Sú zostavené tak, aby boli zábavné a pre deti čo najmenej stresujúce. Testy pre skúšky YLE sú zostavené v 3 úrovniach: Starters, Movers, Flyers. Skúška KET predstavuje úroveň A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Cieľom prípravného kurzu je viesť žiakov k úspešnému zvládnutiu skúšok s dôrazom na komunikáciu v anglickom jazyku. Bližšie informácie o skúškach nájdete v časti „Medzinárodné certifikáty.

Ponúkame 3 druhy prípravných kurzov (podľa typu skúšky):

Kurz 13)

Prípravný kurz pre skúšku YLE Starters (prípravný kurz pre žiakov 3. ročníka)

Používaná učebnica: Fun for Starters

Termín: streda  14:30 - 16:00

Vyučujúci : Mgr. Begeniová

 

Kurz 14)

Prípravný kurz pre skúšku YLE Flyers (prípravný kurz pre žiakov 5.- 6.ročníka)

Používaná učebnica: Fun for Flyers

Termín: Pondelok 14:30 – 16:00

Vyučujúci: Mgr. Andrea Begeniová

 

Prípravný kurz pre škúšku KET - Key English Test (dvojročný prípravný kurz pre žiakov 6./7.ročníka)

Používaná učebnica: Complete Key for schools

 

Prípravný kurz pre škúšku PET - Preliminary English Test (dvojročný kurz)- pre nedostatočný záujem sa v tomto školskom roku neotvoril

 

Ceny skúšok:

YLE: Starters – 58€, Movers - 60€, Flyers - 63€, KET - 90€, PET - 105€
Ceny za skúšky nie sú započítané v cene prípravného kurzu.

Kurz 15)

Základný kurz anglického jazyka pre dospelých (úroveň A1, A2)

Kurz AJ pre dospelých:
Termín: Streda 16:30-19:00

Vyučujúci: lektor, sschofield@sidasschool.com

Anglický jazykový kurz pre úrovne A1 Spoločného európskeho referenčného rámca zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme svet v jeho reálnej podobe a budeme schopní ho sebavedomo opísať v cudzom jazyku.

 

 

 

 

                                         Francúzsky jazyk

 

 

Základný kurz francúzskeho jazyka pre deti, úroveň  A1 a A2

Jazykový kurz francúzštiny zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme svet v jeho reálnej podobe a budeme schopní ho sebavedomo opísať v cudzom jazyku.

Úroveň A1.1 (pre žiakov 2 - 4. ročníka)

Používaná učebnica: Pracovné listy

Termín: Pondelok - 14:00 - 14: 45

                 Streda: 14:00 - 14:45

Vyučujúci: Mgr. Eva Borošová

 

Úroveň A1.2 (pre žiakov 5 .- 6..ročníka)

Používaná učebnica: Tandem 1

Termín: Utorok 14:00 – 15:30

Vyučujúci: PaedDr. Eva Pillárová

 

 

Úroveň A2.1 (pre žiakov 7 .- 8..ročníka)

Používaná učebnica: Tandem 2

Termín: Utorok 15:30 - 16.30

Vyučujúci: PeadDr.Eva Pillárová

 

 

NOVINKA: Španielsky jazyk

Základný kurz španielskeho jazyka pre deti, úroveň  A1

Jazykový kurz španielčiny je zameraný na základnú slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách. Pri výučbe sa kladie dôraz na rozvoj všetkých kľúčových jazykových kompetencií: počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme nielen jazyk, ale aj kultúru španielsky hovoriacich krajín.

Úroveň A1

Termín: štvrtok 14:00 - 15:00

Vyučujúci: Katarína Vendeľová

 

Ruský jazyk


Základný kurz pre deti A1

Jazykový kurz zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme svet v jeho reálnej podobe a budeme schopní ho sebavedomo opísať v cudzom jazyku.
 

Cieľová skupina: žiaci 2.stupňa

Termín: pondelok 14:15 - 15:45

Vyučujúci: Mgr. Viktória Králik

 

 


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Staničná 13 Košice
    Staničná 13
  • +421 55 6253720

Fotogaléria